Objawy z układu oddechowego


Kichanie

Kichnięcie to nagły, gwałtowny i bezwarunkowy wyrzut powietrza z płuc przez usta i nos wywołany podrażnieniem błony śluzowej górnych dróg oddechowych. Kichanie może także pojawić się w efekcie ekspozycji na jaskrawe światło, przy silnym wypełnieniu żołądka, infekcji wirusowej lub alergii.

Sprawdzonymi sposobami na zmniejszenie częstotliwości kichania są: eliminacja czynników drażniących z otoczenia poprzez utrzymywanie zwierząt poza domem, częste sprzątanie i ścieranie kurzu, wymiana filtrów w piecach i systemach klimatyzacyjnych, korzystanie z filtrów powietrza i nawilżaczy, jak również unikanie obszarów przemysłowych i wiejskich.

Sapka

Sapka to utrudnione oddychanie przez nos spowodowane obrzękiem błony śluzowej, nadmierną wydzieliną lub obecnością ulanego pokarmu.

Sapka towarzyszy zwykle infekcjom i jest to zjawisko normalne, można ją zmniejszyć odpowiednio nawilżając powietrze w pokoju dziecka. Dobrze robi tez nawilżanie błony śluzowej noska ( np. wodą morską, solą fizjologiczną)

Jeśli jej objawy utrzymują się jednak dłużej, bez oznak infekcji to przyczyną może być alergia pokarmowa i wtedy należałoby się skonsultować z pediatrą. Jest to szczególnie ważne u noworodków, które oddychają tylko przez nos i jego zatkanie może utrudniać karmienie i zakłócać sen.

Świsty oddechowe

Świszczący oddech to długi, chrapliwy lub gwiżdżący dźwięk pochodzący z dróg oddechowych podczas oddychania przy schorzeniach układu oddechowego.

Występuje on w przypadku obecności zwężenia lub przeszkody w drogach oddechowych albo w sytuacji przyspieszonego przechodzenia powietrza przez drogi oddechowe.

Świszczący oddech obserwuje się najczęściej u osób z chorobami płuc, a do najczęstszych przyczyn należą ataki astmy oskrzelowej. U podłoża nawracających świstów oddechowych może leżeć alergia, dlatego dzieci dotknięte tą dolegliwością powinny zostać zbadane przez pulmonologa.

Znaczne utrudnienia w oddychaniu

Duszność to sytuacja, w której nie możemy pobrać takiej ilości tlenu, jakiej potrzebuje nasz organizm. Niektóre łagodne problemy oddechowe mogą wynikać z niedrożności nosa lub wyczerpujących ćwiczeń.

Występowanie duszności może jednak być objawem poważnej choroby. Do niektórych chorób płuc objawiających się dusznościami zaliczyć możemy: astmę, rozedmę, zapalenie płuc.

Podłoże duszności może także stanowić choroba serca, które nie jest w stanie przepompować dostatecznej ilości krwi, aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu w tlen. Zaburzenia lękowe i stres to kolejne czynniki mogące przyczynić się do wystąpienia duszności.

Jeśli u dziecka występują częste trudności z oddychaniem, bardzo ważne jest określenie źródła tych problemów. W razie problemów z układem oddechowym należy zwrócić się do pulmonologa.

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź