Wpływ pokarmów uzupełniających na ryzyko rozwoju alergii

Czy wprowadzanie pokarmów uzupełniających i kolejność ich dołączania do diety dziecka wpływa na rozwój alergii na pokarm – trudno jednoznacznie stwierdzić.

Według aktualnie dostępnych danych najprawdopodobniej tak nie jest. Nieustannie jednak trwają dyskusje. Obecnie brak jest przekonujących dowodów, że jakiekolwiek opóźnianie czy unikanie wprowadzenia do diety pokarmów alergizujących (takich jak ryby i jaja) zmniejsza lub zwiększa ryzyko alergii na pokarm u niemowląt.

Nie ma również potwierdzenia tego, że kobiety w ciąży powinny unikać produktów alergizujących. Nic nie wskazuje na to, że ich eliminowanie może zmniejszyć ryzyko alergii u rozwijającego się płodu.

Wydaje się natomiast, że ryzyko niezapewnienia potrzebnych składników pokarmowych, może mieć wpływ na procesy rozwojowe dziecka. 

Jak postępować z niemowlęciem, aby nie zwiększyć ryzyka alergii pokarmowej? 

Zaleca się, aby karmienie piersią trwało nie krócej niż 4-6 m-cy. Dzieci, których rodzice (bądź rodzeństwo) byli uczuleni na pokarm, a które nie mogą być karmione piersią – powinny otrzymywać odpowiedni preparat mlekozastępczy o zmniejszonej alergenności.

Nie zaleca się unikania wprowadzania pokarmów silnie alergizujących. Postępujemy z nimi zupełnie tak samo jak z całą resztą żywności. Porada ta dotyczy zarówno niemowląt z grupy ryzyka wystąpienia alergii, jak i tych, którym to nie zagraża.

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź