Próba prowokacji – czym jest i jak wygląda jej przebieg?

Diagnozowanie i leczenie alergii pokarmowej nie jest łatwe

– dlatego za złoty standard uznaje się próbę prowokacji pokarmem przeprowadzoną metodą podwójnego zaślepienia.

Po ustaleniu podejrzanych produktów na podstawie wywiadu i testów skórnych najlepiej potwierdzić ich rolę jako przyczyny występujących objawów właśnie tą drogą.

Celem przeprowadzenia próby jest potwierdzenie, że określone alergeny powodują objawy alergii. 

Jak wygląda przebieg próby prowokacji? Kiedy jest ona podejmowana? Po zdiagnozowaniu AMBK pacjent poddawany jest diecie bezmlecznej przez okres minimum 6 miesięcy (lub do 9.–12. miesiąca życia).

Po upływie tego czasu należy przeprowadzić prowokację przed ponownym włączeniem mleka – właśnie w celu oceny, czy dziecko nabyło tolerancję. Lekarz podaje pacjentowi pokarm z podejrzanym alergenem lub placebo i weryfikuje reakcję. Jeśli test prowokacyjny wskazał wynik ujemny, stopniowo wycofuje się mieszankę mlekozastępczą. 

U dzieci przed 1. rokiem życia prowokację w celu weryfikacji wykonuje się co 6 miesięcy, a u dzieci starszych co 6–12 miesięcy (decyduje o tym lekarz).

Próba prowokacji powinna być przeprowadzana wyłącznie pod ścisłym nadzorem lekarskim, czasem w warunkach szpitalnych, szczególnie u dzieci z ciężką alergią IgE-zależną lub z zespołem FPIES, czyli z zespołem zapalenia jelit wywołanego przez białka pokarmowe (food protein-induced enterocolitis syndrome). 

Zobacz także:

Jak zaangażować dzieci z alergią na białka mleka krowiego w różne aktywności w przedszkolu, aby nie czuły się wykluczone?

dowiedz się więcej

Rozszerzenie diety dziecka o produkty mleczne

dowiedz się więcej

"MAMO, NIE CHCĘ!" JAK SOBIE PORADZIĆ, KIEDY DZIECKO NIE CHCE PIĆ MIESZANEK MLEKOZASTĘPCZYCH?

dowiedz się więcej

Rodzaje mieszanek mlekozastępczych

dowiedz się więcej

Kiedy lekarz powinien rozważyć włączenie do diety dziecka karmionego piersią mieszankę zastępczą?

dowiedz się więcej

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź