Postępowanie w przypadku podejrzenia alergii na białka mleka krowiego

JAK WYGLĄDA POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ALERGII NA BIAŁKA MLEKA KROWIEGO U DZIECI? 

Odpowiedź na to pytanie zależy od wielu kwestii, m.in.: czy niemowlę karmione jest piersią, czy mieszankami mlekozastępczymi. Postępowanie w obu przypadkach jest różne.

Dieta diagnostyczna zarówno matki (w czasie laktacji), jak i dziecka powinna być ściśle monitorowana. Tu z pomocą przychodzi dziennik dietetyczny, który pozwala kontrolować jej przestrzeganie. 


KIEDY NIEMOWLĘ KARMIONE JEST PIERSIĄ
 

Z miejsca przechodzimy do restrykcyjnej diety bezmlecznej na okres od 2 do 6 tygodni. Jednocześnie należy wyeliminować z codziennej diety białko jaja kurzego, będące drugim najczęstszych alergenem u najmłodszych. Nie ma natomiast przeciwskazań, aby spożywać same żółtka jaja.

Jeśli restrykcyjna dieta zdaje się na nic, a objawy nadal się utrzymują, wówczas najpewniej możemy wyeliminować nadwrażliwość na mleko i białka jaja kurzego. Po tym kroku stopniowo z powrotem wprowadzamy do diety te produkty.

Następnym celem powinny być kolejne dwa najczęściej występujące alergeny: gluten i białko sojowe. Eliminacje przeprowadzamy etapowo. Nie należy wyłączać jednocześnie wielu pokarmów, w szczególności warzyw i owoców! Wszystkie powyższe czynności powinny być inicjowane i prowadzone pod kontrolą lekarza. 


KIEDY KARMIMY DZIECKO MIESZANKAMI MLECZNYMI

W tym przypadku – lekarz może zalecić wprowadzenie mieszanki mlekozastępczej o wysokim stopniu hydrolizy. Czas jej stosowania zależy głównie od stopnia nasilenia objawów: minimalnie są to 2 tygodnie, jednak nie powinno to trwać dłużej niż 6 tygodni, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

Jeśli uzyskamy poprawę, pod ścisłym nadzorem lekarza ponownie wprowadzamy do diety mieszankę mlekozastępczą.

Jej ilość ustalana jest indywidualnie i zależy od kilku czynników, takich jak wiek dziecka czy stopień nasilenia objawów w momencie rozpoczęcia diety diagnostycznej. Po prowokacji czas obserwacji malucha powinien wynosić co najmniej 72 godziny – wszystko w celu wyeliminowania reakcji opóźnionej.

W przypadku podejrzenia ciężkiej postaci alergii na białka mleka krowiego (ABKM) należy zachować szczególną ostrożność: u takich dzieci nawet po całkowitym wyłączeniu mleka z diety wprowadzenie choćby minimalnej jego ilości może wywołać bardzo poważną reakcję.

Jeśli istnieje takie ryzyko, prowokacja powinna być przeprowadzona w warunkach szpitalnych. Kiedy dieta bezmleczna nie daje wyników, a objawy utrzymują się w dalszym ciągu, należy zacząć szukać innej przyczyny.

Jeśli podejrzenie ciężkiej postaci ABMK jest realne, pediatra może wprowadzić np. mieszankę elementarną (AAF) aby szybko zniwelować uciążliwe objawy, a dziecko należy skierować do specjalistycznej poradni w celu dalszej diagnostyki. 

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź