Okno akceptacji i tolerancji – szansa na zmniejszenie ryzyka alergii i nadwrażliwości pokarmowej

Istnieją przesłanki, że można zmniejszyć ryzyko wystąpienia nadwrażliwości na pokarmy i alergeny inhalacyjne u dziecka.

Kluczem jest odpowiednio wczesne wprowadzenie pokarmów stałych do diety malucha oraz umiejętne kształtowanie jego preferencji smakowych. Zbyt późne wprowadzenie nowych pokarmów może natomiast to ryzyko zwiększyć. Odpowiednia dieta i wyczucie czasu pozwoli nam i dziecku zaoszczędzić wiele niepotrzebnego kłopotu i zdrowia. 

Idealny czas na wprowadzenie pokarmów stałych to okres pomiędzy 17. a 27. tygodniem życia dziecka. To właśnie ten czas nazywany jest oknem tolerancji. Wprowadzenie wówczas pokarmów uzupełniających zwiększa szansę rozwoju tolerancji organizmu na alergeny. Kluczem jest uzupełnienia diety dziecka w wartościowe posiłki przy jednoczesnej uważnej obserwacji. Każda nowość musi być wprowadzana stopniowo, tak aby można było zaobserwować pojawienie się bądź brak ewentualnej reakcji alergicznej na dodany przez nas produkt. 

Kolejną szansą na wprowadzenie nowych pokarmów jest tzw. okno akceptacji, które – jak wynika z obserwacji – trwa u dzieci pomiędzy 4. a 6. miesiącem życia. Właśnie wtedy maluchy są najbardziej „elastyczne smakowo” i skłonne próbować wszelkich nowości. To dla rodzica świetna szansa na dobór odpowiedniego preparatu mlekozastępczego u dzieci z objawami alergii, tak aby maluch zaakceptował jej wymagający dla niego smak. 

Mimo że dzieci najbardziej preferują smak słodki, to w okresie okna akceptacji czasem wystarczy nawet jednorazowa ekspozycja na nowy pokarm, by zaakceptowały one nowy smak. Okres ten jest unikalny – nigdy wcześniej ani później dziecko nie będzie już tak bardzo otwarte na nowe doznania oraz skłonne do ich akceptacji. 

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź