Marsz alergiczny – co to jest?

Podczas lektury specjalistycznych źródeł dotyczących alergii wiele z Was zetknęło się zapewne z pojęciem marszu alergicznego. Czym właściwie on jest? 

Marsz alergiczny to naturalna ewolucja i postępowanie choroby atopowej wraz z wiekiem. Najprościej mówiąc, jest to przechodzenie jednej postaci alergii w drugą. Początkiem marszu alergicznego mogą być objawy alergii na pokarmy, pojawiające się nawet już w pierwszych miesiącach życia dziecka1. Jednym z bardziej powszechnych jej obrazów jest AZS (atopowe zapalenie skóry), które może zmienić się w astmę oskrzelową. To jednak tylko jeden z możliwych przebiegów. 

Omawiane zjawisko kliniczne występuje niezwykle często. U ok. 40% niemowląt z AZS do 3–4. roku życia może rozwinąć się astma oskrzelowa. Trudno na tej podstawie wysnuć jednoznaczne wnioski dotyczące tego, u kogo może nastąpić marsz alergiczny i w którym punkcie się on zakończy. Większość dzieci wyrasta zarówno z AZS, jak i alergii na pokarmy, ale nie jest to regułą. Bez odpowiedzi pozostaje też pytanie, czy objawy AZS pojawiające się dopiero u ludzi dorosłych są wynikiem długo trwającego marszu alergicznego czy stoją za tym zupełnie inne przyczyny.

Wciąż poszukiwane jest również rozwiązanie pozwalające na zatrzymanie marszu alergicznego. Bez rezultatu pozostają ponadto próby poradzenia sobie z marszem alergicznym drogą farmakologiczną czy poprzez unikanie kontaktu z alergenami w czasie ciąży (dzięki stosowaniu odpowiednich diet). Może to wskazywać na to, że marsz rozpoczyna się dużo wcześniej, jeszcze przed wystąpieniem samych objawów klinicznych. To prowadzi to wniosku, że jest on prawdopodobnie w dużym stopniu uwarunkowany genetycznie. 

http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/alergie/marsz-atopowy-alergiczny-co-to-jest-objawy-marszu-alergicznego_36539.html

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź