Jakie produkty są bezpieczne przy podejrzeniu alergii pokarmowej – plan żywieniowy dla niemowlęcia

Urozmaicanie diety niemowląt i małych dzieci powinno odbywać się stopniowo. U dzieci genetycznie i środowiskowo predysponowanych do alergii oraz u wszystkich dzieci w wieku rozwojowym w pierwszych miesiącach życia zaleca się stosować mleko matki, a następnie pokarmy niealergizujące.

Zasadą jest, że zarówno dzieci zdrowe, jak i te genetycznie obciążone ryzykiem alergii pokarmowej przez pierwsze 4–6 miesięcy życia najlepiej karmić wyłącznie mlekiem matki. Zaspokaja ono wszystkie potrzeby pokarmowe oseska i pozwala na prawidłowy rozwój jego organizmu, w tym układu immunologicznego. W przypadku gdy matka karmi piersią, ale nie ma wystarczająco dużo pokarmu, dziecku można również podawać mieszanki mlekozastępcze (mleko początkowe i mleko następne). Jeżeli w czasie karmienia piersią u dziecka wystąpią objawy sugerujące nadwrażliwość pokarmową, matce rekomenduje się dietę eliminacyjną, wyłączającą pokarmy potencjalnie alergizujące (zazwyczaj jest to mleko krowie i jego przetwory, soja, orzechy, czekolada i owoce cytrusowe). Natomiast u dzieci, które nie są karmione piersią, należy w tym okresie stosować preparaty mlekozastępcze (hydrolizaty białkowe lub mieszanki aminokwasowe w zależności od objawów).

Od 6. miesiąca życia do diety niemowlęcia można stopniowo wprowadzać nowe pokarmy – zaleca się podawać je pojedynczo, w małych ilościach, przez 7–10 dni obserwując ewentualne reakcje dziecka. Trzeba przy tym pamiętać, że wodnisty stolec czy delikatna pokrzywka, pojawiające się np. po pierwszym podaniu dziecku soczku, nie muszą sygnalizować alergii i nie należy z ich powodu popadać w panikę – objawy te mogą być naturalną reakcją organizmu na nowy, nieznany mu dotychczas pokarm. Jeżeli jednak symptomy powtarzają się regularnie i przybierają na sile, należy skonsultować się z lekarzem.

Kaczmarski M., Maciorkowska E., Jastrzębska J.: Alergia i nietolerancja pokarmowa u dzieci. Rola diety eliminacyjnej. W: Alergia Astma Immunologia 1996; 1(1): 7–11.

Protasiewicz M., Iwaniak A.: Alergie pokarmowe i alergeny żywności. W: Bromatologia i Chemia Toksykologiczna 2014; 47(2): 237–242.

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź