Etapy diagnozowania alergii na białka mleka krowiego

Diagnoza alergii na białka mleka krowiego opiera się na następujących czynnikach:

– szczegółowy wywiad kliniczny
– testy na alergeny, np. test skórny
– pomiar stężenia IgE w surowicy

Diagnozę alergii na białka mleka krowiego można postawić w przypadku, gdy u niemowlaka występowały objawy alergiczne po ekspozycji na białka mleka krowiego, oraz gdy wykazuje objawy wrażliwości, przykładowo stwierdzone w teście skórnym alergenów lub poprzez oznaczenie poziomu IgE w surowicy.

Negatywny wynik testów skórnych lub brak podwyższonego stężenia IgE w surowicy, w przypadku nie ustępujących objawów alergicznych może wskazywać na formę alergii na białka mleka krowiego niezależną od IgE.

Jednakże w przypadku, gdy przebieg objawów alergicznych występujących po ekspozycji na białka mleka krowiego jest niejednoznaczny, a testy na alergeny dały wynik negatywny, względnie w przypadku wyniku pozytywnego testów, ale nieprzekonującej historii, można polecić wykonanie nadzorowanej próby stopniowego doustnego podania mleka krowiego.

Bezsprzeczną podstawą do zdiagnozowania alergii na białko mleka krowiego w postaci zależnej od IgE jest: najpierw wdrożenie diety eliminacyjnej (na okres 2-4 tygodni), a następnie ponowne włączenie białek mleka krowiego do diety, w efekcie którego może dojść do nawrotu objawów. Przy rozpoczynaniu stosowania diet eliminacyjnych, warto rozważyć następujące fakty: 

u około 10% pacjentów z niezłożoną postacią alergii na białko mleka krowiego, objawy nie przestają występować po włączeniu mieszanki hydrolizowanej (eHF – extensively hydrolysed formula)

w przypadkach alergii złożonych, objawy alergii mogą występować nawet u 40% pacjentów przyjmujących mieszankę hydrolizowaną (eHF)

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź