Dieta eliminacyjna

Właściwie zdiagnozowanie alergii pokarmowej to fundament do podjęcia jakichkolwiek kolejnych działań.

Powszechnie za najskuteczniejszą formę pozwalającą na stwierdzenie obecności alergicznej nadwrażliwości pokarmowej uznaje się dietę eliminacyjną oraz przeprowadzenie próby prowokacji pokarmem, przeprowadzonej metodą podwójnego zaślepienia (próba kontrolowana placebo). To tzw. złoty standard, który pozwala potwierdzić/wykluczyć, czy określone alergeny powodują objawy alergii. 

Dlaczego jednak uznaje się tę metodę za najpewniejszą formę diagnozy ABMK? Jak wiadomo, nie istnieje pojedyncze badanie pozwalające w jednoznaczny sposób rozpoznać ABMK. Konieczny jest szczegółowo zebrany wywiad dotyczący rodzaju spożytego pokarmu i okoliczności wystąpienia objawów. Tak wygląda wstępny etap procesu diagnostycznego, który pozwala zadecydować o konieczności przeprowadzenia prowokacji. 

Jak opisywaliśmy wcześniej, doustna próba prowokacyjna (DPP) polega na podawaniu pokarmu podejrzewanego o wywołanie niepożądanej reakcji w zwiększanych ilościach, oczywiście pod ścisłym nadzorem lekarskim. Obecność lekarza gwarantuje zachowanie odpowiednich środków ostrożności oraz gotowość do reakcji na wstrząs anafilaktyczny. 

Metoda prowokacji pozwala zdecydowanie odrzucić objawy mogące być wynikiem wielu innych schorzeń, wymagających odmiennego leczenia i postępowania. Skutecznie przeprowadzona próba daje pewne rozpoznanie/wykluczenie ABMK, co ostatecznie przekonuje rodziców lub opiekunów o konieczności eliminacji produktów z białkiem mleka krowiego. Ponadto pozwala ocenić nabywanie tolerancji. Jeśli wynik jest negatywny, tym lepiej – daje to gwarancję, że ABMK nie jest problemem, a więc pozwala na bezpieczne włączenie BMK do codziennej diety dziecka, co z pewnością ułatwia codzienne życie malucha i rodziców. 

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź