Czy alergii na pokarmy można zapobiec?

W ciągu ostatnich lat alergia wyrosła na jeden z powszechniejszych problemów zdrowotnych, urastając wręcz do rangi choroby cywilizacyjnej.

Nad przyczynami takiego stanu rzeczy zastanawialiśmy się już w jednym z naszych artykułów: 

http://alergianamlekokrowie.pl/index.php?strona=mlekowiesci&news=23 

Dlaczego o tym przypominamy? Ponieważ chcąc dowiedzieć się, czy alergii na pokarmy można zapobiec, trzeba poznać jej przyczyny oraz mieć świadomość, że część z nich jest uwarunkowania genetycznie – a to nie ułatwia zadania. Uwarunkowania genetyczne odpowiedzialne są za rozwój alergii w połowie przypadków , dlatego też alergia z dużym prawdopodobieństwem może rozwinąć się u dzieci dwojga alergików. 

Podstawowym i ważnym elementem zapobiegania alergii jest odpowiedni dobór składników diety i ich systematyczne wprowadzanie do jadłospisu. Z tego też powodu WHO zaleca karmienie wyłącznie piersią przez okres minimum 6 miesięcy – potem przychodzi czas na stopniowe wprowadzanie pokarmów uzupełniających, z jednoczesną kontynuacją karmienia piersią do ukończenia 12 miesięcy (chyba że matka lub dziecko chce inaczej). 

Pokarm matki stanowi pożywienie najlepiej dostosowane do możliwości trawiennych dziecka, ale niestety karmienie piersią nie jest gwarancją kompletnej ochrony przed alergią.. Co więcej, pokarm matki dostosowuje się do potrzeb dziecka. W praktyce wygląda to tak, że w godzinach porannych zawiera inne proporcje składników pokarmowych niż w godzinach wieczornych. W pokarmie zawarta jest immunoglobulina IgA będąca zabezpieczeniem przewodu pokarmowego przed działaniem obcych drobnoustrojów. Poza tym współuczestniczy ona w procesie tolerancji pokarmowej i pomaga utrzymać odpowiednią florę bakteryjną. Ostatni z tych czynników jest bardzo ważny przy zabezpieczaniu dziecka przed alergizacją organizmu. 

Jednocześnie trudno stwierdzić, jak skuteczne są działania profilaktyczne, gdyż bardzo trudno jest to zbadać. 

Jak wspominaliśmy, pokarmy uzupełniające należy zacząć wprowadzać od 6. miesiąca życia (najlepiej jednocześnie karmiąc piersią). Jednorazowo wprowadzamy do diety tylko jeden pokarm i podajemy go przynajmniej przez kilka dni, aby przekonać się, czy nie powoduje on u dziecka żadnych objawów chorobowych. 

Jak wygląda sprawa zapobieganiu alergii przy pomocy probiotyków? Do tej pory brakuje dowodów przekonujących do tego, że ich stosowanie w okresie niemowlęcym jest w pełni skuteczne. Naukowcy wiążą jednak duże nadzieje z podawaniem kobietom ciężarnym długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, które mają pomóc w zmniejszaniu ryzyka występowania astmy u dzieci. Od dawna znamy ich rolę w optymalnym rozwoju mózgu, układu nerwowego i wzroku, a w tym momencie poszukujemy ich znaczenia przy zapobieganiu chorobom alergicznym.

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź