Czy alergie na pokarmy są dziedziczne?

Zadane w tytule pytanie jest kluczowe dla zapobiegania alergii. O ile jednak nie znamy w pełni ich przyczyn, co mocno utrudnia profilaktykę, o tyle to, że alergia może mieć podłoże genetyczne, jest pewne.

W ponad połowie przypadków uznaje się, że podstawy genetyczne są odpowiedzialne za występowanie choroby alergicznej u dzieci1. Ryzyko jej wystąpienia w grupie bez rodzinnego obciążenia w kierunku chorób atopowych wynosi około 10%. Jednak jeśli już jedno z rodziców bądź rodzeństwo miało udokumentowaną alergię, to wzrasta ono do 20–30%. W przypadku udokumentowanej alergii u dwojga rodziców ryzyko wzrasta aż do 40–70%. Alergia najczęściej rozwija się u maluchów, których obydwoje rodzice mieli taką samą postać alergii. Warto dodać, że dziecko dziedziczy jedynie skłonność do alergii, a nie jej konkretną postać czy nadwrażliwość na konkretny alergen. Dzieci nie muszą być zatem uczulone na to, na co ich rodzice2.

Aby dowiedzieć się, co jeszcze stoi za coraz częstszym występowaniem chorób alergicznych, polecamy nasz inny artykuł: Dlaczego alergie pokarmowe są coraz częstsze? 

1.Zygmunt Nowacki, Alergia na pokarmy, Kraków 2011, s. 64-65
2.http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka/1,79371,8833448,Alergia_to_choroba_dziedziczna_.html

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź