Czy alergia na pokarm zwiększa ryzyko infekcji u małych alergików?

Na podstawie codziennych obserwacji zarówno rodziców, jak i lekarzy pediatrów można zauważyć, że infekcje występują częściej u dzieci z alergią niż u tych, które nie muszą się z nią zmagać.

Dlatego warto rzeczowo odpowiedzieć na pytanie: czy rzeczywiście alergia pokarmowa zwiększa ryzyko infekcji i jest przyczyną zaburzeń odporności? Są to kwestie kluczowe, szczególnie dla najmłodszych dzieci z alergią na białka mleka krowiego. 

Jakie mogą być główne przyczyny częstszego odnotowywania infekcji układu oddechowego u dzieci z alergią pokarmową: 

• Alergia objawiająca się w obrębie dróg oddechowych, powoduje, że zmieniona zapalnie błona śluzowa ułatwia wnikanie bakterii i wirusów. Jednocześnie nadmiernie produkowany i gromadzący się w drogach oddechowych śluz jest idealnym środowiskiem dla rozwoju szkodliwych drobnoustrojów. 

• Zwróćmy uwagę na to, że objawy alergii na białka mleka krowiego są bardzo podobne do objawów infekcji dróg oddechowych – począwszy od nieżytu nosa, a kończąc na dolegliwościach dolnych dróg oddechowych, takich jak obturacja oskrzeli. Odróżnienie ich jest zadaniem lekarza i zależy w dużej mierze od jego doświadczenia. Jeśli przyczyną jest alergia, wówczas nieskuteczne jest leczenie antybiotykami, a objawy utrzymują się lub wracają tuż po zakończeniu leczenia. 

Wydawać by się mogło, że dzieci z alergią pokarmową mają obniżoną odporność i dlatego chorują o wiele częściej. Jednak alergia pokarmowa nie jest przyczyną takich zaburzeń, chociaż zdarza się, że z nimi współistnieje. Tak bywa choćby przy niedoborze immunoglobiny A, która wpływa na stan odporności śluzówkowej. Jej niedobór powoduje dysfunkcję bariery śluzówkowej układu oddechowego, co z kolei ułatwia wnikania alergenów i drobnoustrojów powodujących stan zapalny. 

Posiadana przez nas wiedza o związku alergii pokarmowych z infekcjami układu oddechowego pozwala również zauważyć istnienie związków o charakterze odwrotnym. Infekcje bakteryjne i wirusowe, wpływając na stan błony śluzowej dróg oddechowej i przewodu pokarmowego, zwiększają penetrację alergenów pokarmowych i sprzyjają rozwojowi alergii. Naruszenie spójności błony śluzowej układu pokarmowego sprawia, że ta staje się bardziej przepuszczalna dla substancji białkowych – a one wówczas łatwiej przenikają do krwi i są rozpoznawane przez układ odpornościowy jako obce. Odgrywa to znaczącą rolę u dzieci, które mają niedojrzały układ odpornościowy, przez co ich błona śluzowa przepuszcza więcej niż u osób dorosłych. 

Zbiór wszystkich tych zjawisk patogennych oraz ich współistnienie i nakładanie się na siebie sprawia, że częstotliwość występowania objawów ze strony układu oddechowego u dzieci z alergią jest niestety wyższa niż normalnie. Rzeczywista liczba infekcji wydaje się jednak porównywalna z ogółem populacji – zwłaszcza u pacjentów z alergią poddanych odpowiedniemu leczeniu. 

ALERGIA NA BIAŁKA
MLEKA KROWIEGO

Różnego rodzaju pokarmy w tym mleko krowie może wywołać nieprawidłową odpowiedź układu odpornościowego

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

WYRASTANIE
Z ALERGII

Wiele dzieci nabywa tolerancję na mleko krowie razem z wiekiem. Co jednak z tymi, u których alergia nie ustępuje?

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź

MIESZANKI MLEKOZASTĘPCZE

Mieszanki hydrolizowane otrzymuje się w procesie hydrolizy białek, czyli w procesie, który rozbija białka mleka na mniejsze resztkowe łańcuchy peptydowe. Chociaż proces ten zmniejsza możliwość odpowiedzi alergicznej…

Więcej informacji na stronie: neocate.com.pl
Sprawdź